12.5.12

Ladida tumtidum

Naar de stad gewandeld. Me onderweg opnieuw verbaasd over hoeveel (veel!) Ashbery er al in zijn eerste bundel uit 1956 zit. De eerste twee regels van het openingsgedicht:

We see us as we truly behave:
From every corner comes a distinctive offering.

We zien onszelf zoals we ons werkelijk gedragen:
Vanuit elke hoek komt een onderscheidend aanbod.

Ik koop wat oude filmposters en een fles oude jenever. Ik raak zo langzamerhand aan de drank geloof ik. Ik pimpel soms meer dan 21 glazen. Maar dat interesseert me eigenlijk geen ene reet ladida. Ik koop een fles oude jenever tumtidum etc.

Ik ben reeds gedoopt. Dat maakt het voor mij kunst.

Geen opmerkingen: